VENTILASJONSRENS

Utnytt effekten av ventilasjonsanlegget ditt ved regelmessig rens

God luftkvalitet og sunne arbeidsforhold bør ha stor prioritet. Det skal være ventilasjon i alle offentlige bygg, og det blir også mer aktuelt i privatboliger.

 

Ventilasjonsanlegget kan være veldig bra når det installeres, men etter en stund ligger det støv og fett i kanalene som luften skal ventileres gjennom. Det gir ikke god luftkvalitet, og hvis et anlegg ikke renses skikkelig og regelmessig, påvirker dette innemiljøet og kan gi økt brannfare. Forurenset inneluft og dårlig inneklima er en av hovedårsakene til at omfanget av overfølsomhet, allergi og astma er doblet i løpet av de siste 25 år. Vi renser ventilasjonsanlegg, og inngår avtaler om fast kontroll og rens. Noen ganger trenger det bare en sjekk, andre ganger en større rens. Skal luftkvaliteten være god, må anlegget være rent.

 

Ta kontakt for gratis inspeksjon av ventilasjonsanlegget (gjelder for bedrifter/institusjoner).

Vi er en forhandler for Polygon, og alle arbeider som utføres innen skadebegrensning, ventilasjonsrens og asbestsanering gjøres på vegne av Polygon. For utfyllende informasjon, se Polygons nettsider: www.polygon.no

Resolve AS Molandsveien 6 4994 Akland Organisasjonsnummer: 944 377 409
971 59 000 E-post