ASBESTSANERING

Vi foretar kartlegging av asbest, og sørger for korrekt behandling i henhold til regelverket.

Asbest brukes ikke lenger i nye bygg, men det finnes fremdeles hus og bygninger som inneholder disse materialene. Asbestmaterialer er ikke farlige i seg selv, men hvis man begynner å dele det opp, avgir det støv. Det er støvet som er farlig, og det skal man holde seg unna. Man kan bli utsatt for dette støvet ved riving eller renovering av bygg. Det er lovpålagt å bruke kvalifiserte folk når asbest skal fjernes, og reglene for dette er strenge. Vi foretar kartlegging av omfang av asbestholdig materiale i bygget, og sørger for korrekt behandling i henhold til regelverket. Det er trygghet i å la fagfolk ta jobben og slippe å utsette helsen for fare.

Vi er en forhandler for Polygon, og alle arbeider som utføres innen skadebegrensning, ventilasjonsrens og asbestsanering gjøres på vegne av Polygon. For utfyllende informasjon, se Polygons nettsider: www.polygon.no

Resolve AS Molandsveien 6 4994 Akland Organisasjonsnummer: 944 377 409
971 59 000 E-post